Opleving

Voor het buitenland is eigenlijk nooit gebouwd. Behalve een paar keer een grote rondvaartpunter voor Engeland en een zeilpunter voor een Afrikaans land. Daar is het bij gebleven. Alleen voor Duitsers werd wel geregeld gebouwd. Deze mensen hadden vaak een tweede huis in Nederland of ergens de beschikking over een ligplaats hier te lande.

In de jaren negentig is er weer een opleving geweest wat betreft de bouw van geteerde vaartuigen. In die jaren konden boeren en rietsnijders, die daarvoor in aanmerking kwamen, bij aanschaf van een vaartuig 50 procent subsidie krijgen. Hiervan is veel gebruik gemaakt. Zo’n 5 grote bokken en vele tientallen punters zagen het levenslicht.

Opleving in de bouw van vaartuigen

Opleving in de bouw van vaartuigen

Sinds 1990 is de werf in bezit van zoon Henk Wildeboer, die al jarenlang werkt met de enige vaste medewerker Jan Bene Oort, die inmiddels al meer dan 40 jaar (sinds januari 1968) in goede harmonie bij de “Wildeboeren” werkzaam is. Samen zijn ze nog steeds bezig het aloude beroep in stand te houden en zo mogelijk nog te perfectioneren. Hopelijk blijft dit oude ambacht in de toekomst voor Giethoorn behouden. Momenteel zijn er nog maar twee werven over van de naar zeggen tweeëntwintig, die er ooit zijn geweest.