Boer, punterbouwer en kruidenier

Thomas Vos startte zijn bedrijf op de hoek van de Appensteeg, waar tegenwoordig (2005) de familie Van der Veen woont. De mallen waar hij mee werkte, worden nog heden ten dage door achterkleinzoon Henk Wildeboer gebruikt. Thomas Vos was niet alleen punterbouwer. Hij bezat tevens een kruidenierswinkel. Daarnaast was hij boer en vetweider.

Vroeg in ’t voorjaar ging hij de markten langs om weiders (‘besies’) te kopen. Veel gras hoefde er nog niet te staan, want ‘zo vroeg in de tijd hadden ze aan een tabaksdoos vol wel genoeg’, zei hij. Z’n devies was: ‘hoe vroeger in ’t land, hoe eerder klaar voor de slacht’. Dat was immers belangrijk. Vroeg slachtrijp betekende weinig aanbod en – dus – hogere prijzen.